v.l. Doris Hösch (FERI), Susanna Janovsky (DORDA), Isabella Mader (Excellence Research) und Doris Pokorny (APA)